Video Stortingsvalg

Vi bestemmer hvem som skal styre landet vårt.
Vi bestemmer hvem som skal styre.

Stortingsvalg

Annethvert år er det valg i Norge. I 2015 var det kommune- og fylkestingsvalg. I 2017 var det stortingsvalg. Da ble det valgt representanter til Stortinget, for perioden 2017–2021. 169 representanter ble valgt.

Stemmer på partiet man er mest enig med

Alle over 18 år, eller som fyller 18 år det året det er valg, har stemmerett. Velgerne stemmer på det politiske partiet de er mest enig med. Politikk handler om hvordan man fordeler byrder og goder i samfunnet. De forskjellige politiske partiene har ulike meninger om hva som er de beste løsningene.  

Jo flere stemmer et parti får, jo mer kan det være med på å bestemme. Partier med nok stemmer får sitte på Stortinget. Det partiet med flest stemmer kan danne regjering. (Artikkelen fortsetter under bildet.)

Regjeringen i regjeringskonferanse på Statsministerens kontor 3. oktober 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

De blåblå har ledet landet i fire år

Erna Solberg er statsminister og leder regjeringen. Medlemmene i regjeringen kalles statsråder, og kommer fra partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Solbergs regjering kalles den blåblå regjeringen. Det er en mindretallsregjering. Det betyr at de må ha støtte fra andre partier for å få flertall på Stortinget. Derfor samarbeider regjeringen med Venstre og Kristelig Folkeparti.   

Partienes kjernesaker

Du har sikkert sett politikere på tv som nærmest krangler om ulike saker. Kanskje en politiker mener vi burde satse på eldreomsorg, mens en annen synes miljøvern er det viktigste. De viktigste sakene for partiene kalles kjernesaker. I partiprogrammene kan du lese om partienes kjernesaker, og hva de har lyst til å gjøre om de kommer til makten.

Oppgaver: 

  • Få tak i partiprogrammet til et eller flere politiske parti. Du kan finne dem på hjemmesidene til partiene. Hva er kjernesakene til de ulike partiene?
  • Gjennomfør et valg i klassen. Hvilket parti er det mest populære?