Video Hva er en kommune?

Animasjon: KS Ung (www.ks.no
Alle i Norge bor i en kommune.

Hva er en kommune?

Alle nordmenn bor i en kommune. I dag finnes det 356 kommuner i Norge. Kommunene er ulike i størrelse og folketall. I Oslo kommune bor det ca. 667 000 mennesker, i Utsira kommune bor det bare ca. 200 mennesker.

Mange av de tjenestene vi bruker i hverdagen er det kommunen som leverer. Gjennom livet er vi avhengig av kommunen mange ganger. Babyen i magen har sitt første møte med kommunen allerede før han blir født. Da er det fastlegen eller jordmor på kommunens helsestasjon som passer på at alt ser bra ut. Det siste møtet med kommunen får den gamle etter at han er død og blir begravet på den kommunale gravplassen.

Animasjon: Ingrid Meisingset/Marit Bardal, Adresseavisen

Ikke alle nordmenn er født i Norge. Når flyktninger får lov til å bli boende i Norge, får de oppholdstillatelse. I starten trenger de mye hjelp fra kommunen de bor i. Kommunen skal hjelpe dem å finne et sted å bo, lære norsk og lære hvordan det er å bo i Norge, finne barnehageplass eller skole til barna.

Åtte år gamle Piyar og familien hans er flyktninger fra Syria. Her kan du lese om deres møte med kommunen: https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2017/05/14/Her-starter-det-nye-livet-14724060.ece

Kommunen er også en arbeidsplass. Kommunens ansatte jobber blant annet på barneskolen og ungdomsskolen, biblioteket, sykehjemmet, legevakten og helsestasjonen. De passer på at du har rent vann i springen, at søppelet ditt blir hentet og at veiene blir brøytet når det snør. For en liten kommune som Utsira kan det være dyrt å ha ansatte som kan gjøre alle disse oppgavene. Da kan de samarbeide med andre kommuner.

Trykk på grafikken for å se hvordan folkemassen fordeler seg på avdelingene i Åfjord kommune.


Video: Espen Bakken, Design/Kode: Jonas Nilsson

Bente Stavrum jobber i hjemmesykepleien. Hennes jobb er å dra hjem til folk som trenger hjelp.

Medielabben

Animasjon: Ingrid Meisingset/Marit Bardal, Adresseavisen

Hvem bestemmer i kommunen?

Kommunen bestemmer over mange av de nære sakene som er viktige for hverdagen vår, og det er politikerne i kommunestyret som styrer kommunen. De skal legge planer for hvor de ønsker butikker, boliger, veier og parker. De skal også bestemme hvordan kommunens penger skal brukes. Pengene kommer fra skatter og avgifter som innbyggerne og bedriftene i kommunen betaler, og fra tilskudd fra staten. Alle kommunens oppgaver koster penger, og hvis de bruker mindre penger på noe, kan de bruke mer på noe annet. Da må de prioritere. Kanskje er det bare nok penger til å pusse opp enten skolen eller sykehjemmet.

Norge er et demokrati. Demokrati betyr folkestyre, altså er det folket som skal bestemme. I praksis betyr det at flertallet bestemmer gjennom å velge politikere som representerer dem. Hvert fjerde år velger vi hvilke politikere som skal sitte i kommunestyret i den kommunen vi bor i.

Hvem kan stemme?

Norske statsborgere som fyller minst 18 år i valgåret har stemmerett. Da stemmer vi på et av partiene som stiller til valg i kommunen vår. De partiene som får flest stemmer får også flest plasser i kommunestyret. Etter valget bestemmer kommunestyret hvem de vil ha som ordfører. Ordføreren er lederen for kommunestyret.

Før valget må hvert parti lage en navneliste over hvem som kan bli valgt inn i kommunestyret fra dette partiet. Dette er vanlige folk i ulik alder og med forskjellige jobber og interesser, som ønsker å bruke tid på politikk fordi de vil påvirke samfunnet de bor i. Du må være 18 år for å bli valgt inn i kommunestyret, men du kan melde deg inn i et politisk parti fra du er 15 år. Da kan du være med å påvirke politikken til partiet.

Vil du prøve å påvirke politikerne i din kommune?

Da kan du prøve å kontakte dem på telefon, e-post eller i sosiale medier. Du kan også lage en aksjon sammen med andre som er enige med deg. Kanskje kan du bli med i en organisasjon som jobber med det du er opptatt av, for eksempel Miljøagentene. Mange politikere lytter til organisasjonene. Prøv å få lokalavisen til å skrive om saken du er opptatt av. Da vil saken få oppmerksomhet fra politikere og andre.

Lær mer om kommunens oppgaver, lokaldemokrati, medvirkning og hvordan en kommune styres i læringsspillet Snasen.