Journalistiske spilleregler

Som journalist kan du omtale alt og alle så lenge du følger pressens etiske retningslinjer og prinsipper, og ikke bryter loven.