Ytrings- og pressefrihet

Ytringsfrihet gjør at vi kan si det vi mener uten å være redd for å bli straffet. I land med pressefrihet kan journalister fritt publisere informasjon uten sensur fra myndighetene.