Demokrati og medborgerskap

Demokratiet er avhengig av at vi som bor i Norge følger spillereglene og engasjerer oss for samfunnet.