Medielabben er en praktisk læringsressurs for elever som vil lære om journalistikk, spillereglene som gjelder for redigerte medier og endringene i mediebransjen.

Medielabben er en praktisk læringsressurs for elever som vil lære om journalistikk, spillereglene som gjelder for redigerte medier og endringene i mediebransjen. Her finner du videoer som tar for seg aktuelle problemstillinger, og tekster og oppgaver til hvert tema.

Bak Medielabben står Mediekompasset (Mediebedriftenes Landsforening) og Fagpressen som har gitt TV 2 Skole i oppdrag å utvikle læringsressursen på vegne av mediebransjen. Prosjektet er finansiert med midler fra Kopinors formidlingsfond. 

Læringsressursen er utviklet for å treffe kompetansemål i følgende fag  

  • Samfunnsfag for ungdomstrinn og videregående   
  • Norsk for ungdomtrinn og videregående   
  • Medie- og informasjonskunnskap 1 & 2  
  • Mediesamfunnet og Medieuttrykk i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon  
  • Mediekommunikasjon, Mediedesign og medieuttrykk og Medieproduksjon i yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon  
  • Medieproduksjon i utdanningsprogram for design og håndverk 


Lærere trenger brukernavn og passord for å få tilgang til lærerveiledning og Kahoot. Det får du tilsendt gratis ved å sende mail til AnneCathrine.Gotaas@tv2.no.  

Erfarne lærere og fagfolk står bak tekstene. De er kvalitetssikret av Svein Brurås, professor i journalistikk ved Høgskolen i Volda.  

Oppgaver og lærerveiledninger er laget av Rolf Næss, Cecilie Eikås Nygård, Eva Sophie Wolff-Hansen, Joachim Laberg og Åge Andre Breivik.  

Elever og lærere ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen har vært med i utviklingsarbeidet og fungert som testgruppe.  

Bilder er, hvis ikke annet er nevnt, hentet fra Shutterstock.

Ved embedding av videoer skal det merkes på følgende måte:
«Kilde: Medielabben.no. Produsert av TV 2 Skole for Mediebedriftenes Landsforening».

Vi vil gjerne høre fra deg om du har innspill til hvordan vi kan gjøre læringsressursen enda bedre.    

Med vennlig hilsen, 

Veslemøy Rysstad
Prosjektleder, Mediebedriftenes Landsforening
vr@mediebedriftene.no

Anne Cathrine Gotaas
Redaksjonssjef, TV 2 Skole   
AnneCathrine.Gotaas@tv2.no

NGM
Elever og lærere ved Nordahl Grieg videregående skole har vært med i arbeidet med den nye læringsressursen. Foto: Joachim Laberg