Oppgave 1

  1. Hva er journalistikk?
  2. Gjør rede for forskjellene mellom journalistikk og reklame.
  3. Det skal alltid være et tydelig skille mellom reklame og journalistikk. Diskuter hvorfor det er så viktig.
  4. Forklar hva som ligger i begrepene troverdighet og uavhengighet.

Oppgave 2

  1. Se innslaget om Salangen-Nyheter.
  2. Hva tror du er grunnen til at Salangen-Nyheter har så mange lesere?
  3. Forklar hva som ligger i begrepene lokale nyheter, regionale nyheter og riksdekkende nyheter.
  4. Saker som mediene fokuserer på, blir de viktige sakene. Vi sier at mediene har en dagsordenfunksjon. Diskuter hvilke nyheter som setter dagsorden akkurat nå. 

Oppgave 3

Tenk at du skal være journalist i en skoleavis. Diskuter hvilke saker som kan være aktuelle å produsere på din skole. Bruk gjerne nyhetskriteriene som utgangspunkt. 

Oppgave 4
  1. Se nyhetsinnslaget der Adressa-journalist Åge Winge forteller om da han levde sammen med syriske flyktninger på flukt. Diskuter hvorfor dette er journalistikk.
  2. Undersøk hvilke norske TV-kanaler som har nyheter på sendeskjemaet sitt.

Foto: wellphotos/Shutterstock.com