Oppgave 1:

Se videoen «Journalistisk produksjon» og les teksten. Svar på følgende spørsmål:  

 1. Hvorfor er det så viktig å gjøre god research?  
 2. Hva står VISAK for?  
 3. Hva kjennetegner en god kilde?  
 4. Hva er en case?  
 5. Hva er forskjellen på åpne og lukkede spørsmål?  
 6. Hva kan Facebook Graph Search brukes til i journalistisk arbeid?
 7. Les artikkelen fra Medier 24 om å ta ett oppgjør med nyhetskriteriene
  Hva er forskjellene mellom VISAK og det redaksjonsjefen i Jysk Fynske Medier sier. 
  Hva tenker du rundt dette?

Oppgave 2:

Intervjuøvelse

Folk kan være kilder til gode historier og viktig informasjon. Derfor intervjuer ofte journalister personer når de trenger informasjon. Intervju er både en arbeidsmetode og en egen sjanger, og nå skal du lage et portrettintervju.

Du skal portrettere en klassekamerat. Målet med intervjuet er å presentere personen på en måte som gjør at resten av klassen blir bedre kjent med vedkommende. 

 1. Start med å gjøre research. Hva vet du om personen fra før? Kan du finne informasjon om personen på internett? Hvor vokste personen opp? Hvilke sider liker han/hun på Facebook? Finn frem informasjon du kan få bruk for når du skal gjøre intervjuet. 
 1. Skriv en disposisjon med spørsmål til intervjuobjektet. Bruk gjerne de sju hjelperne (hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor, når og konsekvenser). Husk å stille åpne og enkle spørsmål. Et godt tips er å bruke variasjoner av disse spørsmålene:
 • Hva imponerer deg mest?
 • Hva gleder deg mest?    
 • Hva skuffer deg mest?
 • Hva overrasker deg mest?           

Her kan du finne flere intervjutips.

     3. Gjennomfør intervjuet. Bruk en lydopptaker og/eller gjør notater underveis. Selv om du har en disposisjon med spørsmål er det viktig at du lytter og stiller oppfølgingsspørsmål der det er naturlig. Her får man ofte mye god informasjon. Du må også ta et bilde av intervjuobjektet.

     4. Bruk bakgrunnsinformasjonen og svarene du har fått, og skriv intervjuet. Tenk deg at portrettintervjuet skal brukes i en skoleavis

(Oppgavene fortsetter under bildet.)

Foto: Konstantin Chagin/Shutterstock.com

Oppgave 3: 

Valg av vinkling 

En sak kan vinkles på mange ulike måter. Journalisten velger den vinklingen hun eller han mener passer best til saken. I tillegg tar journalisten hensyn til hva som vil slå an blant publikum i målgruppen. Redaksjonens geografiske nedslagsfelt kan være med på å avgjøre hvilken vinkling saken får.  

I avisene ser man vinklingen allerede i tittelen til saken. Du vil ikke finne en nyhetssak med tittelen «Sommerværet». Journalisten vil fokusere på én side ved saken/ hendelsen og vil spisse tittelen deretter.  

Eksempel:

«Nedbørsrekord i sommer» 

«Flytter til Spania etter tidenes regnsommer» 

«Nedbørsrekord gir tidenes laveste strømpriser»

«Nedbørsrekord gir dyrere sydenturer» 

NB: Legg merke til Vær Varsom-plakatens §4.4: 

Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.  

Utfordring:

Du arbeider som journalist i en regionavis og skal vinkle følgende sak på minst fire ulike måter: 

Det har skjedd et narkotikabeslag i nærområdet. Politiet har beslaglagt to kofferter som inneholdt til sammen 23 kg heroin. Dette er det største heroinbeslaget noen gang i fylket, og det nest største på landsbasis. Ifølge politiet skal heroinen ha en gateverdi på 20 millioner kroner. Politiet beslagla også en bag med 1,3 millioner kroner i kontanter. To menn ble pågrepet av politiet i nærheten av en skole i nærområdet. En mistenkt er fremdeles på frifot. De to mennene som ble pågrepet har erkjent straffeskyld. De to vil siktes etter straffelovens §232, for den groveste narkotikabestemmelsen i Norge. Overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år. Byrådet er bekymret over utviklingen og lover å gi politiet økte ressurser til å bekjempe narkotikakriminalitet.  

Les mer om hvordan vinkle en sak på Avis i skolen sine nettsider.

Oppgave 4:

Nyhetsartikkel eller reportasje for en lokalavis. 

Du arbeider som journalist i en lokalavis og skal produsere en nyhetsartikkel eller en reportasje om en aktuell hendelse eller et spennende tema fra nærmiljøet. Du velger selv hva saken skal handle om, men den må være aktuell og vesentlig for leserne. Som journalist må du gjøre god research og finne aktuelle kilder til saken. Her er noen tips til ferdigstillingen:

Tittel 

Husk at tittelen skal gi leseren lyst til å lese artikkelen din. Den må være spisset og relevant for saken. Stor tittel tiltrekker seg oppmerksomhet. Tydelig vinkling er viktig. 

Ingress 

Det viktigste bør komme frem i ingressen. Svarer ingressen på de grunnleggende spørsmålene i saken? Gir ingressen leseren lyst til å lese videre? Følger ingressen opp tittelen og vinklingen?  

Brødtekst og mellomtitler 

Brødteksten skal bygges etter modellen som kalles «den omvendte pyramiden», der det viktigste kommer først. Du bør ha minst fire direkte sitater fra minst to ulike personer. Bruk inntil fire mellomtitler for å dele opp brødteksten. Disse skal gi leseren lyst til å lese videre, og gi et signal om hva man kan vente seg i avsnittet som kommer. 

(Oppgavene fortsetter under bildet.)

Foto: Sidarta/Shutterstock.com

Bilde og bildetekst 

Artikkelen skal inneholde minst ett bilde. Bildet må passe til vinklingen din. Du må også skrive bildetekst. Husk at bildeteksten skal fortelle hvem som er på bildet. Bildeteksten er også et fint sted å legge inn informasjon som ikke nødvendigvis står andre steder i teksten. Husk fotobyline. 

Layout 

Artikkelen skal utformes som en klassisk avisside. Her må du vurdere mange momenter:

Hvor stor skal tittelen være?
Hvor skal du plassere bildet?
Hvor mange spalter skal du ha på siden?
Hvilke skrifttyper bør du velge?
Hvilke grafiske elementer kan du bruke?
Vil du ha et symmetrisk eller asymmetrisk oppsett? 

Lykke til! 

Oppgave 5:

Produsere en fjernsynsreportasje  

Du arbeider som videojournalist i en lokal fjernsynskanal, og skal produsere en nyhets- eller featurereportasje som skal sendes i kanalens nyhetsmagasin. Du velger selv tema for innslaget, men det skal spisses til en av følgende målgrupper: 

 1. Barn og unge i alderen 5-12 år 
 1. Studenter i alderen 18-25 år 
 1. Reiselystne i alle aldre  

Reportasjen skal selvsagt være aktuell og tilpasset sjangeren du velger å arbeide med. 

Som videojournalist skal du drive research, filme, intervjue og redigere reportasjen som skal sendes i nyhetsmagasinet. Reportasjen bør inneholde minst to kilder/intervjuobjekter. I tillegg bør du som reporter lese inn blokk/speak. Saken skal være mellom 1:30 og 3:00 minutter. 

Her er noen tips til arbeidet: 

Idéfase og research 

 • Hva er historien/saken du vil dekke? 
 • Hvorfor er denne historien interessant for målgruppen? 
 • Hvorfor er saken aktuell?  
 • Hvordan kan vi vinkle saken slik at den blir mest mulig interessant? 
 • Hvem handler saken om? Hvem kan det være interessant å få snakket med? 
 • Lag en opptaksplan. Hvilke bilder trenger du for å fortelle historien? 
 • Hvor skjer saken? Du bør filme saken der den skjer. 

Opptak 

 • Forbered deg godt før opptak. 
 • Ta med penn og papir på opptak. 
 • Gi beskjed til intervjuobjekt om å se på reporter under hele intervjuet, ikke i kamera.
 • Unngå å si «ja, hmmhmm» etc. Vær stille under intervju. Du kan nikke i stedet. Om intervjuobjektet er lite medievant, kan du gjerne forklare hvorfor du ikke snakker på forhånd.
 • Still åpne, enkle spørsmål. 
 • Hør etter hva som blir sagt slik at du kan komme med gode oppfølgingsspørsmål. 
 • Husk å få riktige navn og titler på intervjuobjektene (skriv ned og spør om stavelse). Om du intervjuer flere, er det lurt å be intervjuobjektet si navnet sitt mens opptaket går. Da unngår du surr etterpå. 
 • Husk innklippsbilder. Hvilke bilder trenger du for å fortelle historien? Når du tror du har nok, ta noen til. Det blir nesten aldri for mange bilder.
 • Ta forskjellige utsnitt (nær, halvnært, total osv) 
 • Plasser intervjuobjektene i det gylne snitt med luft i blikkretningen. Aldri inntil en vegg. Det må også være luft bak vedkommende. 
 • Unngå jump-cuts og aksebrudd 
 • Ikke gå fra opptaksstedet før du har filmet alle bildene du trenger 

 Redigering 

 • Begynn med et godt anslag. Hvordan kan du gripe seerne fra starten? Gode situasjoner eller korte sitater kan ofte være et godt anslag.
 • Veksle gjerne mellom blokk/speak og intervju. 
 • Tenk spenningskurve. 
 • Hold deg innen gitt lengde. 
 • La lyden komme før bildet på intervjuene (lydbro). 
 • Bruk minst to lydspor (blokk/speak og reallyd). 
 • Intervjuobjektene, reporter og foto/redigering skal supres med navn og tittel.

Foto: 2p2play/Shutterstock.com