Oppgave 1:

Journalistens egenskaper 

 1. Finn eksempler på skoler som tilbyr journalistikkutdanning i Norge. Hvordan beskriver de journalistyrket?
 2. Finn en stillingsannonse der det søkes etter en journalist. Se på hvilke kvalifikasjoner og ferdigheter som vektlegges i annonsen.

(Oppgavene fortsetter under bildet.)


Foto: JP WALLET/Shutterstock.com

Oppgave 2: 

Test deg selv: Hva husker du etter å ha lest teksten om journalistrollen? 

 1. Hva er årsaken til nedbemanningen som skjer i de redaksjonelle mediene?
 2. Det stilles stadig nye krav til journalister. Hvilke krav er det snakk om?
 3. Hvorfor er internett som arbeidsverktøy både positivt og negativt for journalister? 
 4. Internett gjør at kildetilfanget øker. På hvilken måte? 
 5. Hvordan har forholdet mellom journalisten og publikum endret seg de siste årene? 
 6. Hva innebærer det å være flermedial? 
 7. Hvorfor er sosiale medier, som for eksempel Facebook, viktige for journalister i dag?
 8. Hvorfor er journalister i dag viktigere enn noen gang? 
 9. Hva ligger i begrepet medienes dagsordenfunksjon?
Oppgave 3:
 
Hvilke lokale aviser finnes i ditt nærområde? Undersøk hvordan disse avisene finansieres.
 
Oppgave 4:
 
Klikkjournalistikk 

Klikkjournalistikk blir laget for å lokke flest mulig til klikke seg inn i en nettsak. Hvorfor forsøker noen medier likevel å begrense antall «klikksaker»?
(Oppgavene fortsetter under bildet.)
 
 
Oppgave 5:

Titler

Velg en politisk sak fra en nettavis og les den. Legg merke til hvordan saken er vinklet og spisset for å nå målgruppen. Du skal lage tre nye titler som passer til saken. Titlene skal tiltrekke lesere i ulike målgrupper. Du velger selv hvilken målgruppe du vil forsøke å nå. Det kan for eksempel være 

 • hele det norske folk (som er målgruppen til for eksempel Dagsrevyen) 
 • ungdommer i kommunen (som er målgruppen til for eksempel lokalavisens Ung-spalte) 
 • de som er interessert i jordbruk og jordbrukspolitikk (som er målgruppen til avisen Nationen)  

Husk at titlene ikke må love mer enn det er dekning for i saken.
Når du er ferdig, forklarer du sidemannen hvorfor titlene ble som de ble.  

Oppgave 6:

Kjappe nyheter i SoMe 

Nyhetsmedier som VGTV og P3nyheter publiserer korte nyhetsoppdateringer på sosiale medier som Instagram, Snapchat og Facebook.  

 1. Gjør et sveip i sosiale medier og oppdater deg på dagens nyhetsbilde. Du skal kun bruke kjappe, SoMe-tilpassede nyhetsoppdateringer. Hva synes du om å oppdatere deg på denne måten?  
 2. Hvilken type saker er det som presenteres på denne måten? Er det saker du anser som viktige? Saker som setter dagsorden? Saker laget for å underholde?  
 3. Velg en av sakene som du vil se nærmere på.  
 • Hvor mange nyhetskriterier finner du?  
 • Sammenlign den korte nyhetssaken med en lengre versjon fra samme medium.  
 • Hvilken informasjon kommer frem både i den korte og den lange saken?  
 • Hvilken informasjon får du kun i den lange saken?  

Oppgave 7:

Lag dine egne Snapchat-nyheter  
 
Plukk ut fire saker fra en nettavis og sett deg inn i hva de handler om. Plukk ut den viktigste informasjonen og skriv en kort oppsummering.  

Ved hjelp av bilder, video, tekst og/eller lyd skal du formidle nyhetssaken på under 15 sekunder. Bruk P3nyheters Snapchat-nyheter, som du ser under her, som modell. Til slutt setter du sammen de fire presentasjonene til en nyhetssending. Lykke til!