Oppgave 1:

Oppsummering

  1. Hva er et åndsverk?
  2. Hva menes med kopiering til privat bruk? Hvor går grensen for hva som er privat bruk?
  3. Hva er vernetid?
  4. Hva er sitatrett?

Oppgave 2:

Eksempler på brudd

I videoen om opphavsrett prater reporter Martin Giæver og advokat Hans Marius Graasvold om å stjele og plagiere andres arbeid. Kan du finne eksempler der journalister eller bloggere har brukt andres åndsverk uten å innhente samtykke eller kreditere? Hvilke konsekvenser fikk dette?


Foto: TV 2 Skole

Oppgave 3:

Gørild Mauseth-saken og sitatrett

I 2007 viste NRK et utdrag fra filmen «Brent av frost» med Gørild Mauseth og Stig Henrik Hoff i programmet «Store Studio». Mauseth gikk i etterkant til sak mot NRK og krevde erstatning for at de viste dette klippet.

  • Finn ut og forklar hva rettssaken handlet om.
  • Hvordan endte rettssaken? Synes du dommen er riktig?

Oppgave 4:

Musikk og lydeffekter i en filmproduksjon

Tenk deg at du skal produsere en kortfilm på skolen. Gjør rede for hvilke regler som gjelder for bruken av musikk og lydeffekter i en slik produksjon.

Oppgave 5:

Creative Commons

Forklar følgende Creative Commons-lisenser:

Oppgave 6:

The Pirat Bay

Se dokumentarfilmen «The Piratebay – Away From Keyboard» som følger rettssaken mot gutta bak The Piratebay.

  • Forklar med egne ord hva konflikten mellom rettighetsorganisasjonene og Piratebay-gutta handler om.
  • Ble gutta dømt? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hva har skjedd med Piratebay etter rettssaken?