Oppgave 1:  

Nyhetsinteresse og medievaner 

Andelen av unge i alderen 16-19 år som oppsøker nyheter gjennom aviser, fjernsyn og radio går ned, viser tall fra Norsk Mediebarometer 2015 (Statistisk sentralbyrå) og Medienorge.

  • Lag en oversikt over din egen mediebruk de neste tre dagene. Bruk de samme kategoriene som Norsk mediebarometer 2015. 

  • Regn ut hvor mye tid du bruker på de ulike mediene i løpet av en gjennomsnittsdag. Deretter lager du et søylediagram som viser resultatet. Samsvarer mediebruken din med tallene fra SSB? Hvordan er din mediebruk sammenlignet resten av klassen? Reflekter over egen og klassens mediebruk i lys av statistikkene. 

  • Hvilke saker fra nyhetsbildet kan dere huske fra uken som gikk? Diskuter i grupper. 

  • Gjør et sveip over nettavisene. Hva mener dere er de viktigste sakene å være oppdatert på akkurat nå? Hvorfor velger dere akkurat disse? Diskuter i grupper.  

  • Finn ut hvordan det står til med nyhetsinteressen i klassen. Gjennomfør spørreundersøkelsen «Interesse for nyheter» i Kahoot-fanen.

  • Lag et medieprodukt som forteller om funnene i spørreundersøkelsen. Dere kan selv velge om dere vil lage en sak for avis/nettavis, radio eller tv. Saken må inneholde «fem på gata»/ enquete der noen i klassen blir intervjuet.

Her kan dere se hvordan noen elever på Nordahl Grieg videregående i Bergen løste utfordringen. Lykke til!

Oppgave 2: 

Konsekvenser av personalisering

Personalisering av medier innebærer at brukerne kan velge hvilken type innhold de vil motta. Er du interessert i fotball, men ikke politikk, vil nyhetsfeeden din oppdatere seg deretter.  

På denne måten kan det oppstå informasjonskløfter mellom de som tilegner seg informasjon, og de som ikke gjør det. Informasjonskløftene gjør at innbyggerne i et samfunn har ulikt grunnlag for å delta i demokratiske prosesser.  

I videoen hørte vi Nina Kvalheim forklare hvorfor personalisering på sikt kan bli et problem for demokratiet. Diskuter i grupper: Mener dere det er grunn til bekymring?  

Oppgave 3: 

Mediemangfold

Det er viktig for norske myndigheter at det finnes stort mangfold i mediene. Kan du finne eksempler på hvilke virkemidler og tiltak myndighetene bruker for å opprettholde mediemangfoldet i Norge? 

Ekstraoppgave:

Ord og uttrykk fra pressen 

Her er noen uttrykk hentet fra pressemiljøet. Hvilke ord og forklaringer hører sammen?