Oppgave 1: 

Diskusjon om offentlighet

Del inn i grupper og diskuter: 

  • Hva menes med begrepet offentlighet?
  • Hva er medienes rolle i offentligheten?
  • Hvorfor er det viktig at borgerne i et samfunn har tilgang på en velfungerende offentlighet?
  • Hva kan bli konsekvensene av økonomiske nedgangstider i mediebransjen?

(Oppgavene fortsetter under bildet.)

Foto: TCmakephoto/Shutterstock.com

Oppgave 2: 

Research og fordypning

Finn ut mer om begrepet «offentlighet». Legg særlig vekt på sosiologen Jürgen Habermas og hans forståelse av begrepet. Skriv en oppsummering av det du finner ut. 

Oppgave 3: 

Refleksjon: Deltar du i debattene?   

Bruker du medienes debattmuligheter? Deltar du i de store debattene i for eksempel avisenes kommentarfelt eller på Facebook? Eller er du typen som er aktiv i små deloffentligheter, for eksempel på gamechat eller fansider? Eller er du en som leser andres meninger, men ikke deltar selv?

Lag et vlogginnlegg med screencaptures der du viser hvordan du bruker medienes debattfunksjoner.

Oppgave 4:

Skriv et debattinnlegg

Skriv et debattinnlegg om et tema som engasjerer deg. Et godt tips er å finne ut hva du vil si før du begynner å skrive.

Bruker du nyhetskriteriene, øker sannsynligheten for publisering. Om du vil, kan du sende innlegget til din lokalavis, eller til for eksempel Aftenpostens ungdomsdebattsider, Si-D