Oppgaver

  1. Hvilke av kommunens oppgaver mener du er de viktigste?
    Hvordan løser din kommune disse oppgavene?
    Mulige kilder: kommunens nettsider og lokalavisen.

  2. Sjekk sakslistene for politiske møter i kommunen.
    Velg en sak, og sett deg inn i hva den handler om. Undersøk også om saken har vært omtalt i media. Legg en plan for hvordan du ville gått frem for å påvirke politikerne i denne saken.